hupsi_fancybox_e_meta_65
hupsi_fancybox_e_meta_66
hupsi_fancybox_e_meta_68
hupsi_fancybox_e_meta_83
hupsi_fancybox_e_meta_69
hupsi_fancybox_e_meta_86
hupsi_fancybox_e_meta_70
hupsi_fancybox_e_meta_71
hupsi_fancybox_e_meta_72
hupsi_fancybox_e_meta_74
hupsi_fancybox_e_meta_75
hupsi_fancybox_e_meta_79
hupsi_fancybox_e_meta_43
hupsi_fancybox_e_meta_44
hupsi_fancybox_e_meta_45
hupsi_fancybox_e_meta_47
hupsi_fancybox_e_meta_48
hupsi_fancybox_e_meta_49
hupsi_fancybox_e_meta_53
hupsi_fancybox_e_meta_56
hupsi_fancybox_e_meta_100
hupsi_fancybox_e_meta_101
hupsi_fancybox_e_meta_103
hupsi_fancybox_e_meta_105
hupsi_fancybox_e_meta_107
hupsi_fancybox_e_meta_109
hupsi_fancybox_e_meta_111
hupsi_fancybox_e_meta_112
hupsi_fancybox_e_meta_114
hupsi_fancybox_e_meta_116
hupsi_fancybox_e_meta_118
hupsi_fancybox_e_meta_122
hupsi_fancybox_e_meta_22
hupsi_fancybox_e_meta_36
hupsi_fancybox_e_meta_10
hupsi_fancybox_e_meta_28
hupsi_fancybox_e_meta_15
hupsi_fancybox_e_meta_24
hupsi_fancybox_e_meta_23
hupsi_fancybox_e_meta_09
hupsi_fancybox_e_meta_02
hupsi_fancybox_e_meta_13
hupsi_fancybox_e_meta_31
hupsi_fancybox_e_meta_18
Nur fr Mitglieder


LAN_PRINT_135СТУПИО НА СНАГУ ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
(LAN_PRINT_86 Nezavisnost)
LAN_PRINT_94 webmaster
Thursday 05 October 2017 - 09:38:14


преносимо са сајта www.mojportal.telekom.rs
 
Дана 4. октобра 2017. године ступио је на снагу Правилник о унутрашњој организацији Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. који је објављен у „Службеном листу Телеком Србија“ број 102 од 26.9.2017. године.
 
Предвиђено је да се нова организација сукцесивно имплементира у наредних 120 дана. У том периоду сви запослени ће бити распоређени у складу са новом организацијом.
 
Правилник можете погледати овде, као и шематски приказ организационе структуре Друштва.LAN_PRINT_303Sindikat "Nezavisnost" - Užice
( http://www.sindikat031.rs/news.php?extend.513 )