hupsi_fancybox_e_meta_65
hupsi_fancybox_e_meta_66
hupsi_fancybox_e_meta_68
hupsi_fancybox_e_meta_83
hupsi_fancybox_e_meta_69
hupsi_fancybox_e_meta_86
hupsi_fancybox_e_meta_70
hupsi_fancybox_e_meta_71
hupsi_fancybox_e_meta_72
hupsi_fancybox_e_meta_74
hupsi_fancybox_e_meta_75
hupsi_fancybox_e_meta_79
hupsi_fancybox_e_meta_43
hupsi_fancybox_e_meta_44
hupsi_fancybox_e_meta_45
hupsi_fancybox_e_meta_47
hupsi_fancybox_e_meta_48
hupsi_fancybox_e_meta_49
hupsi_fancybox_e_meta_53
hupsi_fancybox_e_meta_56
hupsi_fancybox_e_meta_100
hupsi_fancybox_e_meta_101
hupsi_fancybox_e_meta_103
hupsi_fancybox_e_meta_105
hupsi_fancybox_e_meta_107
hupsi_fancybox_e_meta_109
hupsi_fancybox_e_meta_111
hupsi_fancybox_e_meta_112
hupsi_fancybox_e_meta_114
hupsi_fancybox_e_meta_116
hupsi_fancybox_e_meta_118
hupsi_fancybox_e_meta_122
hupsi_fancybox_e_meta_22
hupsi_fancybox_e_meta_36
hupsi_fancybox_e_meta_10
hupsi_fancybox_e_meta_28
hupsi_fancybox_e_meta_15
hupsi_fancybox_e_meta_24
hupsi_fancybox_e_meta_23
hupsi_fancybox_e_meta_09
hupsi_fancybox_e_meta_02
hupsi_fancybox_e_meta_13
hupsi_fancybox_e_meta_31
hupsi_fancybox_e_meta_18
Nur fr Mitglieder


LAN_PRINT_135IMENOVANI IZVRŠNI DIREKTORI
(LAN_PRINT_86 Nezavisnost)
LAN_PRINT_94 webmaster
Monday 14 August 2017 - 11:02:06


Obaveštavamo zaposlene da je Nadzorni odbor „Telekom Srbija“ a.d. Beograd na sednici, održanoj 5. jula, doneo Odluku o imenovanju sledećih izvršnih direktora - članova Izvršnog odbora Društva, i to:

 - Filip Banković, izvršni direktor za tehniku,

 - Milan Simić, izvršni direktor za IT podršku i ICT servise,

 - Petar Popović, izvršni direktor za poslovne korisnike,

 - Jana Ljubičić, izvršni direktor za privatne korisnike,

 - prof. dr Milenko Dželetović, izvršni direktor za finansije i

 - Draško Marković, izvršni direktor za ljudske resurse.LAN_PRINT_303Sindikat "Nezavisnost" - Užice
( http://www.sindikat031.rs/news.php?extend.512 )